. Line
Line

คู่มือการสมัครสมาชิก

สมัครสมาชิก FULLSLOTEIEI คลิก

1. เลือก สมัครสมาชิก
2. กรอก เบอร์โทรศัพท์ เพื่อรับรหัส OTP และกดยืนยัน
3. กรอก OTP ที่ได้รับ และกดยืนยันตัวตน
4. กรอกรหัสผ่าน

5. กรอกข้อมูลสมาชิกให้ครบถ้วน

6. เสร็จเรียบร้อย

 

คู่มือสมัครสมาชิก 1

คู่มือสมัครสมาชิก 2