. Line
Line

1. ฝากเงินผ่าน True Wallet ใช้งานง่ายๆ ไม่ยุ่งยาก สามารถทำผ่านทางแอปมือถือหรือเว็บไซต์ได้ทั้งสองทาง ก่อนอื่นต้องท

แตก 3 1040x1040 1

True Wallet เป็นแอพพลิเคชันการเงินที่ช่วยให้คุณสามารถฝากเงินและถอนเงินได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย ด้วยระบบที่ปลอดภัยและมีความปลอดภัยสูง โดย True Wallet ช่วยให้คุณสามารถฝากเงินผ่านบัตรเครดิต บัตรเดบิต หรือบัญชีธนาคาร และคุณสามารถถอนเงินผ่านบัตรเครดิต หรือบัญชีธนาคาร ได้อย่างรวดเร็ว พร้อมทั้งสามารถตรวจสอบประวัติการฝากและถอนเงินได้อย่างง่ายดาย

1. การฝากเงินผ่าน True Wallet จะต้องมีอายุของบัญชีที่ทำการฝากอย่างน้อย 30 วัน
2. การฝากเงินผ่าน True Wallet จะต้องมีจำนวนเงินที่ฝากอย่างน้อย 50 บาท
3. การถอนเงินผ่าน True Wallet จะต้องมีจำนวนเงินที่ถอนอย่างน้อย 50 บาท
4. การถอนเงินผ่าน True Wallet จะต้องมีอายุของบัญชีที่ทำการถอนอย่างน้อย 30 วัน
5. การถอนเงินผ่าน True Wallet จะต้องมีค่าธรรมเนียมการถอนเงินอย่างน้อย 10 บาท10 800x800 1

True Wallet เป็นบริการที่ให้บริการฝากและถอนเงินโดยใช้บัตรเครดิต บัตรเดบิต หรือบัญชีธนาคารทั่วไป True Wallet เป็นบริการที่มีความปลอดภัยสูง ทำให้ลูกค้าสามารถฝากและถอนเงินได้อย่างรวดเร็ว และปลอดภัย

True Wallet ได้นำระบบรักษาความปลอดภัยที่ทันสมัยมาตรฐานระดับสากลมาประยุกต์ใช้ เพื่อรักษาความปลอดภัยในการทำธุรกรรมทุกครั้ง รวมทั้งการตรวจสอบบัญชีของลูกค้าในระหว่างการฝากเงิน เพื่อป้องกันการทุจริตจากภายนอก

True Wallet ยังมีระบบการรักษาความปลอดภัยที่ทันสมัยอื่นๆ เช่น การตรวจสอบอันตรายของการชำระเงิน และการตรวจสอบการชำระเงินที่ทำผ่านบัตรเครดิต เพื่อรักษาความปลอดภัยในการทำธุรกรรมให้สมบูรณ์แบบLINK:
ฝาก ถอน ผ่าน true wallet