. Line
Line

ฝาก 10 รับ 100 มาเฟีย 999 เป็นโปรโมชั่นที่ทางบริษัทฯ ให้กับลูกค้า ที่ฝากเงินขั้นต่ำ 10 บาท ทางบริษัทฯ จะให้ลูกค้ารั

Dream Gamming 999x276 1

ฝาก 10 รับ 100 มาเฟีย 999 เป็นโปรโมชั่นเกมส์ออนไลน์ที่ให้ผู้เล่นได้รับสิทธิพิเศษที่สุดเมื่อฝากเงิน 10 บาทในเกมส์ออนไลน์มาเฟีย 999 ผู้เล่นจะได้รับสิทธิ์พิเศษในการรับเงินสูงสุดไปถึง 100 บาท โดยที่ไม่มีข้อจำกัดในการเล่นเกมส์ นอกจากนี้ ผู้เล่นยังสามารถรับสิทธิ์พิเศษอื่นๆ เช่น แต้มแลกของรางวัล ส่วนลดพิเศษ และกิจกรรมพิเศษอื่นๆ อีกมากมาย ทำให้ผู้เล่นสามารถเพิ่มความสนุกสนานในการเล่นเกมส์ออนไลน์มาเฟีย 999 ได้อย่างมากยิ่งขึ้นHotGraph 999x273 1

1. ผู้เล่นที่ต้องการเข้าร่วมกิจกรรมฝาก 10 รับ 100 มาเฟีย 999 จะต้องฝากเงินขั้นต่ำ 10 บาท ในระบบมาเฟีย 999 เพื่อรับสิทธิ์ในการร่วมกิจกรรม

2. ผู้เล่นที่ฝากเงินขั้นต่ำ 10 บาท ในระบบมาเฟีย 999 จะได้รับสิทธิ์ในการร่วมกิจกรรมฝาก 10 รับ 100 มาเฟีย 999 ทันที

3. ผู้เล่นที่ได้รับสิทธิ์ในการร่วมกิจกรรมฝาก 10 รับ 100 มาเฟีย 999 จะต้องทำการฝากเงิน 10 บาทในระบบมาเฟีย 999 ภายในระยะเวลาที่กำหนด

4. ผู้เล่นที่ทำการฝากเงิน 10 บาท ในระบบมาเฟีย 999 ภายในระยะเวลาที่กำหนด จะได้รับสิทธิ์ในการรับเงินที่ฝากไป 100 บาท ในระบบมาเฟีย 999

5. สิทธิ์การรับเงินที่ฝากไป 100 บาท ในระบบมาเฟีย 999 จะสามารถรับได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น

6. ผู้เล่นที่ทำการฝากเงิน 10 บาท ในระบบมาเฟีย 999 ภายในระยะเวลาที่กำหนด จะต้องทำการฝากเงินเพิ่มเติม 10 บาท เพื่อรับสิทธิ์ในการรับเงินที่ฝากไป 100 บาท ภายในระยะเวลาที่กำหนด

7. ผู้เล่นที่ทำการฝากเงินเพิ่มเติม 10 บาท ในระบบมาเฟีย 999 ภายในระยะเวลาที่กำหนด จะต้องทำการฝากเงินเพิ่มเติม 10 บาท อีกครั้ง เพื่อรับสิทธิ์ในการรับเงินที่ฝากไป 100 บาท ภายในระยะเวลาที่กำหนด

8. การรับเงินที่ฝากไป 100 บาท ในระบบมาเฟีย 999 จะถูกยกเลิกหากผู้เล่นไม่ทำการฝากเงินเพิ่มเติม 10 บาท ภายในระยะเวลาที่กำหนด

9. ผู้เล่นที่ทำการฝากเงิน 10 บาท ในระบบมาเฟีย 999 ภายในระยะเวลาที่กำหนด จ1 800x800 1

ฝาก 10 รับ 100 มาเฟีย 999 เป็นโปรโมชั่นที่มีการจัดขึ้นโดยบริษัทมาเฟีย 999 เพื่อเสนอให้ลูกค้าที่ฝากเงินเข้าบัญชีธนาคารมาเฟีย 999 จะได้รับส่วนลดพิเศษ ดังนี้ ทุกคนที่ฝากเงินเข้าบัญชีธนาคารมาเฟีย 999 จะได้รับส่วนลดพิเศษที่มีมูลค่าตั้งแต่ 10 บาท และสูงสุดถึง 100 บาท ทุกคนที่เข้าร่วมโปรโมชั่นนี้ จะต้องฝากเงินเข้าบัญชีธนาคารมาเฟีย 999 อย่างน้อย 10 บาท เท่านั้น และสามารถรับส่วนลดได้ทันทีเมื่อทำการฝากเงินเข้าบัญชีธนาคารมาเฟีย 999 สำหรับโปรโมชั่นนี้เป็นระยะเวลาชั่วคราว ดังนั้นลูกค้าที่ต้องการรับส่วนลดพิเศษนี้ควรทำการฝากเงินเข้าบัญชีธนาคารมาเฟีย 999 ในระยะเวลาที่กำหนดไว้ เพื่อให้รับส่วนลดพิเศษที่มูลค่าสูงสุดถึง 100 บาท ได้อย่างไม่ล่าช้าLINK:
ฝาก 10 รับ 100มาเฟีย 999