. Line
Line

1. ส่วนลดพิเศษ 10% สำหรับลูกค้าใหม่ 2. ชิปปิ้งพิเศษสำหรับการสั่งซื้อขั้นต่ำ 5 ชิ้น 3. ฟรีค่าจัดส่งสำหรับการสั่

Free Spin 768x768 1

โปรโมชั่นคือการใช้เทคนิคการตลาดที่ใช้ชนะลูกค้าให้ซื้อสินค้าหรือบริการของธุรกิจหรือบริษัท ซึ่งอาจจะรวมถึงการลดราคา การขายส่ง การแถมของขวัญ การส่งฟรี หรือการรับประกันสินค้า เพื่อชนะลูกค้าในการซื้อสินค้าหรือบริการของธุรกิจ ซึ่งประวัติการใช้โปรโมชั่นย้อนหลังมาจากยุคก่อนประวัติศาสตร์ โดยก่อนปัจจุบัน การใช้โปรโมชั่นในการตลาดนั้นมีอยู่มานานแล้ว โดยในยุคก่อนประวัติศาสตร์ การโปรโมชั่นที่ใช้กันมากที่สุดคือการใช้ของขวัญเพื่อชนะลูกค้า โดยที่ลูกค้าจะได้รับของขวัญที่มีค่าน้อยกว่าสินค้าที่ซื้อ หรือบริการที่ซื้อ ในยุคระหว่างประชาชนยุคโบราณ การใช้โปรโมชั่นนั้นก็ยังคงใช้อยู่ตลอด แต่การใช้โปรโมชั่นนั้นก็มีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ของธุรกิจในแต่ละยุค เช่น ในยุคปัจจุบัน การใช้โปรโมชั่นนั้นก็มีการใช้ออนไลน์มากขึ้น เช่น การใช้รหัสส่วนลด การใช้คูปอง และการใช้การตลาดออนไลน์อื่น ๆ

1. ผู้ใช้จะต้องสมัครสมาชิกก่อนที่จะรับสิทธิ์ในการเข้าร่วมโปรโมชั่น
2. โปรโมชั่นนี้สามารถใช้ได้เฉพาะในรายการที่ระบุไว้ในโปรโมชั่น
3. ผู้ใช้จะต้องชำระเงินก่อนที่จะรับสิทธิ์ในการใช้โปรโมชั่น
4. การใช้โปรโมชั่นที่เกินจากจำนวนที่กำหนดจะไม่ได้รับการยอมรับ
5. ผู้ใช้จะต้องทำการชำระเงินภายในระยะเวลาที่กำหนดให้ถึงจึงจะสามารถใช้โปรโมชั่นได้
6. ผู้ใช้จะไม่สามารถนำส่วนลดที่ได้รับมาใช้ร่วมกับอื่นๆ ได้
7. ผู้ใช้จะไม่สามารถแลกเปลี่ยนส่วนลดที่ได้รับเป็นเงินสดได้
8. ผู้ใช้จะไม่สามารถใช้โปรโมชั่นซ้ำซ้อนได้
9. โปรโมชั่นนี้สามารถถูกยกเลิกได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
10. การยกเลิกการใช้โปรโมชั่นจะไม่มีผลกระทบต่อการใช้งานที่เกิดขึ้นก่อนหน้านั้นDream Gamming 999x276 1

ประกาศข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับโปรโมชั่นที่ทางบริษัทฯ ได้จัดขึ้นมา เพื่อให้ลูกค้าทั่วไปทราบถึงข้อมูลเกี่ยวกับโปรโมชั่นที่ทางบริษัทฯ ได้จัดขึ้นมา ทั้งนี้ โปรโมชั่นที่ทางบริษัทฯ ได้จัดขึ้นมา ประกอบด้วย การแจกแจงของสินค้าราคาพิเศษ และการแจกของรางวัล ที่ทางบริษัทฯ ได้จัดขึ้นมา ให้กับลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าได้รับประโยชน์ที่ดีที่สุดตลอดเวลา ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ ขอเรียนให้ทราบว่า โปรโมชั่นที่ทางบริษัทฯ ได้จัดขึ้นมา จะมีอยู่ในช่วงเวลาที่กำหนดไว้และทางบริษัทฯ ยังคงมีการอัพเดทโปรโมชั่นใหม่ๆอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้ลูกค้าทั้งหมดได้รับประโยชน์จากการซื้อสินค้าที่ทางบริษัทฯ ได้จัดขึ้นมา อย่าลืมติดตามข่าวสารที่ทางบริษัทฯ มีรายงานออกมาอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้ท่านสามารถรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับโปรโมชั่นที่ทางบริษัทฯ ได้จัดขึ้นมาได้อย่างทันท่วงทันใจLINK:
โปรโมชั่น