. Line
Line

PG Camp เป็นกิจกรรมที่ช่วยให้น้องๆ มีความรู้ในเทคโนโลยีด้านการโปรแกรมมิ่งและการพัฒนาเว็บไซต์ น้องๆ จะได้เรี

Dream Gamming 999x276 1day

PGDay เป็นกิจกรรมทดลองที่จัดขึ้นทุกปีโดย PostgreSQL Global Development Group เพื่อเสนอรูปแบบการทำงานที่ดีที่สุดในการพัฒนาและการใช้งาน PostgreSQL ซึ่งเป็นโปรแกรมฐานข้อมูลฟรีที่ใช้อย่างแพร่หลาย

PGDay จะมีการนำเสนอข้อมูลทางเทคนิคและการแนะนำที่จะช่วยให้ผู้ใช้ทราบถึงการพัฒนาและการใช้งาน PostgreSQL ที่ดีที่สุดทั้งทางด้านการพัฒนาและการใช้งานทั้งหมด

นอกจากนี้ PGDay ยังจะมีการนำเสนอจากนักพัฒนาที่มีประสบการณ์ในการพัฒนาและการใช้งาน PostgreSQL ทั้งหมดที่จะให้คำปรึกษาและแนะนำที่ช่วยให้ผู้ใช้เข้าใจและทำงานอย่างมีประสิทธิภาพกับ PostgreSQLsexy gaming 999x276 1

1. ทุกคนที่มาร่วมค่ายต้องมีอายุอย่างน้อย 15 ปี

2. ทุกคนที่มาร่วมค่ายต้องมีความพร้อมทางด้านทักษะการเขียนโปรแกรม

3. ทุกคนที่มาร่วมค่ายต้องเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดที่จัดขึ้นในค่าย

4. ทุกคนที่มาร่วมค่ายต้องมีความรับผิดชอบและรักษาสภาพที่ดีของอุปกรณ์ที่ใช้ในกิจกรรม

5. ทุกคนที่มาร่วมค่ายต้องรับทราบและปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อกำหนดที่กำหนดให้โดยค่าย

6. ทุกคนที่มาร่วมค่ายต้องรักษาสภาพที่ดีของอาคารและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ใช้ในค่ายAG Gamming 999x273 1day

1. PostgreSQL ประกาศรับสมัครค่าย PGDay ครั้งที่ 4 พร้อมโปรแกรมทดลองใหม่
2. PostgreSQL ประกาศกำหนดวันที่จัดค่าย PGDay ครั้งที่ 4 ในวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2563
3. PostgreSQL ประกาศรายการทดลองที่จะจัดในค่าย PGDay ครั้งที่ 4 ได้แก่ การปรับแต่งฐานข้อมูล PostgreSQL และการพัฒนาแอพพลิเคชั่นด้วย PostgreSQL
4. PostgreSQL ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมค่าย PGDay ครั้งที่ 4 พร้อมกับรายละเอียดโปรแกรมทดลองและกิจกรรมที่จะจัดในค่ายLINK:
ทดลอง ค่าย pg